Файлови формати

Изображения

# Разширение на формата Тип Mime За формата
1 art application/octet-stream Собствен файлов формат за изображения на AOL (America Online)
2 avif image/avif, image/avif-sequence Формат на картината, базиран на видеоформата AV1
3 bmp image/bmp, image/x-ms-bmp Файлов формат на Microsoft за растерни изображения
4 cr2 image/x-canon-cr2 Формат на цифровите изображения RAW на Canon
5 cr3 image/x-canon-cr3 Формат на цифровите изображения RAW на Canon
6 crw image/x-canon-crw Формат на цифровите изображения RAW на Canon
7 cur image/vnd.microsoft.icon Файлов формат на изображението на курсора на Windows
8 dcm application/dicom Формат на файла с изображение DICOM
9 dcr image/x-kodak-dcr Kodak RAW формат на изображението
10 pcx image/vnd.zbrush.pcx, image/x-pcx ZSoft corp формат на файла с изображението
11 dcx image/x-dcx Многостранична версия на файла PCX
12 dng image/x-adobe-dng Файлов формат за изображения Adobe RAW
13 gif image/gif Формат на файла с анимирано растерно изображение
14 hdr image/vnd.radiance Файлов формат на изображение с висок динамичен обхват
15 heif image/heif Формат за файлове с изображения с висока ефективност
16 heic image/heic Версията на HEIF на Apple
17 ico image/vnd.microsoft.icon Файлов формат за изображения на икони на Microsoft Windows
18 jpeg image/jpeg Формат на изображението за компресирани снимки
19 kdc image/x-kodak-kdc Kodak bitmap image file format
20 k25 image/x-kodak-k25 Файлов формат на изображението Kodak
21 nef image/x-nikon-nef Файлов формат за изображения Nikon Raw
22 nrw image/x-nikon-nrw Файлов формат за изображения Nikon Raw
23 orf image/x-olympus-orf Olympus Raw формат на изображението
24 pef image/x-pentax-pef Файлов формат за изображения Pentax Raw
25 pgm image/x-portable-graymap Файлов формат за изображения в сива скала
26 png image/png Преносима мрежова графика
27 psd image/vnd.adobe.photoshop Формат на файла с изображение на Abode Photoshop
28 raf image/x-fuji-raf Файлов формат за изображения Fuji Raw
29 tga image/x-targa, image/x-tga Файлов формат за растерни изображения Truevision
30 tiff image/tiff, image/tif Маркиран формат на файла с изображение
31 webp image/webp Файлов формат за уеб изображения на Google
32 xcf image/x-xcf Собствен формат на файла с изображение на GIMP
x