Formaty plików

Obrazy

# Rozszerzenie formatu Typ Mime Informacje o formacie
1 art application/octet-stream Zastrzeżony format pliku obrazu AOL (America Online)
2 avif image/avif, image/avif-sequence Format obrazu oparty na formacie wideo AV1
3 bmp image/bmp, image/x-ms-bmp Format pliku obrazu bitmapowego Microsoft
4 cr2 image/x-canon-cr2 Format obrazu cyfrowego Canon RAW
5 cr3 image/x-canon-cr3 Format obrazu cyfrowego Canon RAW
6 crw image/x-canon-crw Format obrazu cyfrowego Canon RAW
7 cur image/vnd.microsoft.icon Format pliku obrazu kursora systemu Windows
8 dcm application/dicom Format pliku obrazu DICOM
9 dcr image/x-kodak-dcr Format pliku obrazu Kodak RAW
10 pcx image/vnd.zbrush.pcx, image/x-pcx Format pliku obrazu ZSoft corp
11 dcx image/x-dcx Wielostronicowa wersja pliku PCX
12 dng image/x-adobe-dng Format pliku obrazu Adobe RAW
13 gif image/gif Format pliku animowanego obrazu bitmapowego
14 hdr image/vnd.radiance Format pliku obrazu High Dynamic Range
15 heif image/heif Format pliku obrazu o wysokiej wydajności
16 heic image/heic Wersja HEIF firmy Apple
17 ico image/vnd.microsoft.icon Format pliku obrazu ikony systemu Microsoft Windows
18 jpeg image/jpeg Format obrazu dla skompresowanych zdjęć
19 kdc image/x-kodak-kdc Format pliku obrazu bitmapowego Kodak
20 k25 image/x-kodak-k25 Format pliku obrazu Kodak
21 nef image/x-nikon-nef Format pliku obrazu Nikon Raw
22 nrw image/x-nikon-nrw Format pliku obrazu Nikon Raw
23 orf image/x-olympus-orf Format pliku obrazu Olympus Raw
24 pef image/x-pentax-pef Format pliku obrazu Pentax Raw
25 pgm image/x-portable-graymap Format pliku obrazu w skali szarości
26 png image/png Przenośna grafika sieciowa
27 psd image/vnd.adobe.photoshop Format pliku obrazu programu Abode Photoshop
28 raf image/x-fuji-raf Format pliku obrazu Fuji Raw
29 tga image/x-targa, image/x-tga Format pliku obrazu rastrowego Truevision
30 tiff image/tiff, image/tif Format pliku obrazu z tagami
31 webp image/webp Format pliku obrazu internetowego Google
32 xcf image/x-xcf Natywny format pliku obrazu programu GIMP
x