Konwersja XCF do PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF lub WEBP

Prześlij pliki do konwersji

Informacje o formacie XCF

Natywny format pliku obrazu programu GIMP

Experimental Computing Facility, w skrócie XCF, to format pliku, którego GIMP używa jako swojego natywnego formatu. Ten format pliku obejmuje każdą warstwę i zaznaczenie dowolnego obrazu, kanały i inne. Korzystanie z XCF jako formatu wymiany danych nie jest zalecane przez twórców GIMP.

Plik z rozszerzeniem XCF to format pliku obrazu rastrowego używany przez program GNU Image Manipulation Program. Jest to darmowa aplikacja do edycji obrazów, która ma funkcje podobne do Adobe Photoshop.

W programie Gimp można łatwo eksportować do formatu Photoshop. Otwórz plik XCF w programie GIMP i kliknij Plik > Eksportuj. Wybierz "Photoshop Image" (PSD) jako format pliku i naciśnij Eksportuj. Podczas naszych testów okazało się, że odpowiednie warstwy pozostaną nienaruszone.

Pliki XCF utworzone z dowolnej wersji GIMP mogą być otwierane za pomocą najnowszej wersji. IrfanView, XnView, Inkscape, Paint.NET, CinePaint, digiKam, Krita, Seashore i kilka innych edytorów/przeglądarek obrazów również współpracuje z plikami XCF i konwertuje je do innego formatu.

Konwersja pliku XCF do formatu JPG może być konieczna z kilku powodów, takich jak udostępnianie komuś pliku, przechowywanie wielu plików, zgodność ze stronami internetowymi lub platformami internetowymi, które nie obsługują plików XCF lub drukowanie. Należy pamiętać, że konwersja pliku XCF do JPG spowoduje utratę jakości obrazu i metadanych. Dlatego zaleca się zachowanie kopii zapasowej oryginalnego pliku XCF na wypadek konieczności jego ponownej edycji w przyszłości.

Jak konwertować obrazy?

Postępuj zgodnie z tym prostym czterostopniowy proces konwersji obrazów.

01

Wybierz format

Wybierz jeden ze stu formatów obrazów dostępnych na naszej stronie.

02

Prześlij plik

Przesyłaj pliki za pomocą łatwego w użyciu interfejsu przeciągania i upuszczania.

03

Konwertuj plik

Konwersja wsadowa przesłanych plików do wymaganego formatu.

04

Pobierz

Pobierz każdy przekonwertowany plik osobno lub jako jedno archiwum zip.

Nasze statystyki na całym świecie

Z dumą świadczymy jedną z najbardziej przydatnych usług konwersji plików na świecie.

186

Formaty obrazu

2148

Przekonwertowane pliki

568

Sprawdzanie typu pliku

x